Při všech vedlejších účincích jde asi o léky, které nemocným značně pomáhají. Proč jinak by bylo léčení hypertenze léky tak oblíbené? | Prameny zdraví

Při všech vedlejších účincích jde asi o léky, které nemocným značně pomáhají. Proč jinak by bylo léčení hypertenze léky tak oblíbené?

Mnohé studie se pokoušely prokázat, že léky na snižování krevního tlaku zlepšují dobu přežití a snižují riziko mozkové mrtvice a infarktu. A u některých skupin pacientů byl vskutku určitý prospěch zaznamenán.

Při všech vedlejších účincích jde asi o léky, které nemocným značně pomáhají. Proč jinak by bylo léčení hypertenze léky tak oblíbené?

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Rady lékaře

Určitá malá menšina pacientů trpí střední až vážnou hypertenzí s diastolickým tlakem nad 104. Ukázalo se, že těmto vážně nemocným lidem přineslo snížení krevního tlaku léky určitý prospěch – v podobě menšího rizika mozkové mrtvice.

Avšak výsledky u lidí se zvýšeným krevním tlakem, tedy s mírnou hypertenzí, jakou máte vy, s diastolickým tlakem pod 105 milimetrů, byly neuspokojivé. Pět ze šesti velkých studií vypracovaných v průběhu posledních dvou desetiletí neprokázalo žádné významné snížení úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění při terapii léky, pouze jedna studie ze šesti ukázala v případech mírné hypertenze aspoň nějakou ochranu před srdečními záchvaty. Dokonce i v této jediné studii však bylo dosaženo absolutního snížení úmrtnosti o pouhé 1,3 procenta. To znamená, že na každých sto léčených pacientů vědci zaznamenali jeden určitý prospěch, zbylých 99 z této léčby nezískalo prospěch žádný.

Musíme si položit základní otázku: Máme vystavovat velký počet lidí dlouhodobému léčení potenciálně škodlivými léky s řadou nepříjemných vedlejších účinků, je-li naděje, že někdo bude mít z tohoto léčení nějaký užitek, tak malá? Vzhledem k tomu, že prospěch je velmi sporný a vedlejší účinky a cena naopak jednoznačné, začíná se hovořit o jiném řešení tohoto zdravotního problému.

I když výzkumné studie věnované léčbě mírné hypertenze léky prokazují, že prospěšné účinky jsou velmi sporné, praktickým lékařům nebyla tato skutečnost dostatečně účinně sdělena. V roce 1977 doporučil Sdružený státní výbor pro zjišťování, hodnocení a léčení vysokého krevního tlaku, aby k pacientům s mírnou hypertenzí, tedy s diastolickým tlakem mezi 90 a 104 milimetry, bylo přistupováno individuálně, přičemž pozornost by měla být věnována snížení váhy a příjmu soli. Specialisté z tohoto výboru zároveň doporučili, aby prakticky všichni pacienti s krevním tlakem vyšším než 105 milimetrů byli léčeni léky. V roce 1978 newyorská kardiologická společnost provedla mezi lékaři průzkum, aby stanovila, jaký měla doporučení tohoto výboru vliv. Z těch lékařů, kteří odpověděli, 92 procent uvedlo, že léky běžně předpisují i lidem s mírnou hypertenzí, tedy s hodnotami mezi 90 a 104 milimetry.

I nadále se mnozí s velkým úsilím snaží prokázat prospěšnost léčby mírné hypertenze léky; studie, která ukáže dobré výsledky, může totiž znamenat pro lidi zapojené do businessu předepisování a výroby léků milionové zisky. Jakmile jednou pacient léky na krevní tlak začne užívat, je upozorňován na to, že toto léčení bude trvat celý život. To mimo jiné znamená, že lékaři mohou pacientovi účtovat pravidelné měsíční návštěvy, „aby měli tlak pod dohledem.“ Dalším stálým zdrojem příjmů je pak léčení vedlejších účinků předepsaných léků. Lékaři a pacienti jsou ještě pořád přesvědčováni o tom, že hypertenze je neléčitelnou nemocí, a tak mají výrobci léků zaručený budoucí trh.

 Hlavním důvodem, proč léky na kontrolu hypertenze selhávají, je skutečnost, že tyto léky mají minimální anebo žádné pozitivní účinky; přitom naopak někdy přinášejí jeden i více nepříznivých účinků na procesy, které onemocnění krevních cév doprovázejí. Pro léčení aterosklerózy a proti konečnému postižení a smrti nečiní skoro nic. Změnit současné nastavení, kdy se místo prevence příčin hypertenze a kardiovaskulárního onemocnění lékaři soustředí na léčbu příznaků, bude obtížné, vzhledem k finančním výnosům, které péče o nemocné lidi obnáší. Farmaceutická firma může snadno utratit 25 až 50 milionů dolarů na vývoj a testování nového léků na léčení hypertenze. Porovnejme tento ohromný rozpočet s celkovou částkou věnovanou studiu účinků sodíku a draslíku, u kterých existuje vážné podezření, že patří mezi dietní příčiny vysokého krevního tlaku. Jeden odhad uvádí, že dosud bylo na tyto studie použito méně než 100 000 dolarů!

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 3 022 Datum: 15. 1. 2009