Práce i trávení volného času jsou pro mne velmi důležité. Budu schopen zvládnout více, když si vyberu absolvování operace bypassu? | Prameny zdraví

Práce i trávení volného času jsou pro mne velmi důležité. Budu schopen zvládnout více, když si vyberu absolvování operace bypassu?

Jedna velká studie zjistila po operaci bypassu u pacientů mladších pětapadesáti let, kteří byli předtím schopni pracovat, sedminásobné zvýšení počtu odchodů do důchodu. Podobný jedenáctinásobný nárůst byl zaznamenán u pacientů starších pětapadesáti let.

Práce i trávení volného času jsou pro mne velmi důležité. Budu schopen zvládnout více, když si vyberu absolvování operace bypassu?

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Rady lékaře

Lékaři se shodují ve svém zklamání: po operaci obecně nedochází ke zlepšení ani pracovní, ani rekreační výkonnosti. V ostrém protikladu stojí fakt, že mezi lidmi, kteří se operaci nepodrobili, byl výzkumný tým kardiologů schopen zlepšit výkonnost u 90 procent pacientů mladších šedesáti let, kteří nedávno utrpěli srdeční záchvat, a to prostým zaměřením se na jejich povzbuzování a rehabilitaci.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 2 010 Datum: 14. 1. 2009