Poškozený čelní lalok vyvolává agresivní chování | Prameny zdraví

Poškozený čelní lalok vyvolává agresivní chování

Dysfunkce čelního laloku způsobuje u lidí trpících depresí také závažné poruchy chování. A netýká se to jen již vzpomenutých poruch chování souvisejících s poškozením čelního laloku (například obsedantně-kompulzivní porucha). Řeč je o násilí. Výzkum prováděný mezi válečnými veterány jasně ukázal souvislost mezi násilnickým chováním a úrazem čelního laloku.

Poškozený čelní lalok vyvolává agresivní chování

Rubrika: Náš mozek | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Pacienti s poškozením vnitřní části čelního laloku (prostřední část laloku nejblíže k čelu) projevovali větší agresivitu a násilnické sklony nežli pacienti s poškozením jiné části mozku anebo účastníci výzkumu bez poškození mozku. Výsledky potvrzují hypotézu, že „poškození vnitřních struktur ventromediálního čelního laloku zvyšuje riziko agresivního a násilnického chování “.

Protože úrazy čelního laloku souvisejí s depresí a násilím, dalo by se očekávat, že deprese a násilí se budou vyskytovat i u lidí s poškozeným čelním lalokem z jiné příčiny než úraz. To je skutečně pravda. Vícero psychiatrických studií dokázalo, že mezi depresí a násilím je souvislost.

Teplin a jeho kolegové provedli výzkum souvislosti mezi uvězněnými pro násilné chování a lidmi s depresí. Na výzkumném vzorku 600 mužů se potvrdilo, že násilí a deprese velmi úzce souvisí. Obdobný výzkum vězněných žen zaznamenal podobnou korelaci. Jordan se svými spolupracovníky dokázal zvýšený výskyt problémů spojených s depresí u uvězněných žen (oproti ostatním vězňům).

Tyto souvislosti nejsou důležité pouze z hlediska veřejného zdraví a bezpečnosti, ale souvislost mezi násilím a depresí ukazuje na výrazné riziko u pacientů s depresí. Nejnovější výzkumy naznačují, že dysfunkce vnitřního čelního laloku předurčuje člověka k násilí vůči jiným lidem, ale také k násilí vůči sobě formou sebevraždy. Závěr tedy zní: Čelní lalok má nesmírnou moc nad duševním zdravím.

Postupy, s jejichž pomocí lze zlepšit činnost čelního laloku, se neomezují pouze na prevenci či úlevu od deprese. Mohou pomoci i při odstraňování společensky nejničivějších důsledků – násilí a kriminálních činů.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 5 842 Datum: 11. 2. 2010