Poruchy elektrické aktivity v mozku souvisí s depresí | Prameny zdraví

Poruchy elektrické aktivity v mozku souvisí s depresí

Zdá se, že riziko deprese zvyšuje každý faktor, který snižuje elektrickou aktivitu v hlavním kontrolním centru mozku. Toto centrum je známé jako prefrontální kůra a tvoří největší oblast čelního laloku mozku. Téměř všichni postižení depresí trpí sníženou elektrickou aktivitou v této životně důležité oblasti mozku. V některých případech snížení představuje čtyřicet až padesát procent, postupem času i více.

Poruchy elektrické aktivity v mozku souvisí s depresí

Rubrika: Náš mozek | Typ článku: Poradna pro duševní zdraví

Možná se ptáte, jak se dá aktivita lidského mozku změřit. Odpověď dává náročné diagnostické vyšetření, kterému se říká PET (pozitronová emisní tomografie). Toto vyšetření děláme s použitím zařízení, které je podobné jako u magnetické rezonance (MRI) či axiální počítačové tomografie (CT), avšak pozitronová emisní tomografie poskytuje klíčově důležitou informaci, kterou MRI ani CT nemohou zachytit.

Magnetická rezonance a axiální počítačová tomografie zobrazují anatomii nebo strukturu mozku, ale nemohou zaznamenat jeho aktivitu. PET znázorňuje jak strukturu, tak i úroveň aktivity každé části mozku. PET je moderní technologie, která pomáhá zjistit, zda u depresivní osoby došlo v prefrontální kůře ke snížení aktivity. Diskuze ohledně aktivity čelního laloku připomíná otázku: „Co bylo dříve – slepice, nebo vejce?“ Způsobuje deprese to, že čelní lalok nefunguje, anebo nefungující oblast prefrontální kůry způsobuje depresi?

Výzkumy ukazují, že část pravdy je na každé straně. Závažnost celého problému je však nezpochybnitelná.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 4 561 Datum: 6. 8. 2009