Obezita a cukrovka – spojují se v bocích | Prameny zdraví

Obezita a cukrovka – spojují se v bocích

Nová studie potvrdila roli obezity při vzniku cukrovky. Střediska pro prevenci a kontrolu nemocí shromáždila data z celonárodních průzkumů za roky 1997 až 2003, aby prozkoumala trendy diagnostikování cukrovky u dospělé populace.

Obezita a cukrovka – spojují se v bocích

Rubrika: Cukrovka | Typ článku: Studie

Z těch, kteří v roce 2003 trpěli cukrovkou, mělo 30 procent nadváhu a 59 procent obezitu. Celkový nárůst výskytu cukrovky činil 41 procent.

Tato studie nerozlišovala mezi cukrovkou 1. (juvenilní, obvykle začíná v dětství) a 2. typu (obvykle začíná v dospělosti); cukrovka 2. typu však představuje 90-95 procent všech případů cukrovky. Cukrovka 2. typu se často váže na nadváhu - změna jídelníčku a životního stylu tak může snížit riziko tohoto onemocnění a pomoci při jeho léčbě.

Good Medicine

Počet přečtení: 3 725 Datum: 11. 8. 2011