Nemyslíte, že se riziko spojené s kouřením příliš zveličuje? | Prameny zdraví

Nemyslíte, že se riziko spojené s kouřením příliš zveličuje?

Myslím, že je to spíš naopak! Statistiky naznačují, že kouření je bez přehánění zlozvyk přitahující nejrůznější onemocnění. Od začátku padesátých let do současnosti bylo celosvětově publikováno již nejméně 60 000 odborných prací, které prokázaly celou řadu negativních zdravotních důsledků kouření.

Nemyslíte, že se riziko spojené s kouřením příliš zveličuje?

Rubrika: Kouření | Typ článku: Rady lékaře

Každý rok zemře v České republice asi 120 000 osob. Z toho téměř pětina (22 tisíc) na nemoci způsobené kouřením – srdečně-cévní choroby, různé nádory a chronická onemocnění průdušek. Z těchto 22 tisíc úmrtí způsobených tabákem připadají dvě třetiny (15 tisíc) na osoby středního věku (35 až 69 let). Netýkají se tedy žádných starců.

Lidé, kteří kouří, jsou také častěji nemocní. Výzkum prováděný Státním zdravotním ústavem dokázal, že lidé, kteří vykouří 20 a více cigaret denně, jsou nemocní průměrně 37 dnů v roce. Škodlivost kouření se dá jen stěží k něčemu přirovnat. Kouření zabíjí čtyřikrát více lidí než všechny ostatní preventabilní příčiny úmrtí dohromady (preventabilní jsou ty, kterým lze předejít; patří k nim úrazy, dopravní nehody, sebevraždy, vraždy, drogy a AIDS). Kouření navíc každoročně zabíjí i mnoho pasivních, nedobrovolných kuřáků, kteří jsou nuceni dýchat znečištěný vzduch.

Dr. Hans Diehl, M.P.H., zakladatel programu CHIP, odborník na zdravou výživu a životosprávu

Počet přečtení: 2 818 Datum: 6. 10. 2009