Myslíte si, že náboženství má dnes nějaký význam? | Prameny zdraví

Myslíte si, že náboženství má dnes nějaký význam?

Ano, určitě. Podívejte se například na alkoholismus. Vědecký a technologický pokrok, který jsme zaznamenali v medicíně dvacátého století, se téměř vůbec nedotknul léčení tohoto onemocnění.

Myslíte si, že náboženství má dnes nějaký význam?

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Rady lékaře

Naproti tomu Alcoholic Anonymous (AA) – dvanáctibodový program léčení alkoholismu, poskytuje v současnosti nejefektivnější formu léčby s nejlepšími dlouhodobými výsledky. AA přitom používá velice jednoduchých metod: přiznání lidské slabosti, která si není sama schopna pomoci, a přijetí pomoci od vyšší Síly. Podobné programy, založené na filozofii AA, se začínají objevovat v téměř každé oblasti lidského strádání. Přinášejí úlevu a vyléčení tisícům, u kterých selhaly dřívější pokusy o uzdravení.

Tento program je založen na správném poznání reality; jeho úspěšnost potvrzují statisíce zachráněných a změněných životů lidí, kteří se ocitli na samém okraji propasti. Jedním z nejvýznamnějších novodobých poznatků je rozpoznání vzájemných těsných vazeb mezi tělesnou, duševní a duchovní sférou lidského bytí.

Je známo, že emoce jako hněv, strach, nenávist, stejně jako nedůvěra mohou oslabovat imunitní systém organismu a tím podporovat vznik nejrůznějších onemocnění. A naopak, pozitivní emoce jako láska nebo radost, ale i víra (důvěra) dokážou stimulovat produkci látek, které pozitivně ovlivňují imunitní systém, a tím chrání tělo před nemocemi. Zatrpklost, nenávist, pěstování negativních myšlenek či pocitů mohou přivodit nemoc; pozitivní myšlenky a pocity však mohou mít doslova uzdravující vliv.

Bible říká, že lze snadno poznat toho, kdo se nechává vláčet svými přirozenými sklony – kdo v sobě nosí nenávist, kariérismus, neúctu k životu (Galatským 5,19-22). Bible však říká i to, že lze získat mnohem lepší věci – pokoj, radost a lásku; ty nám mohou být dány díky rozvoji naší duchovní podstaty.

Dr. Hans Diehl, M.P.H., zakladatel programu CHIP, odborník na zdravou výživu a životosprávu

Počet přečtení: 2 916 Datum: 25. 4. 2009