Myslíte si, že 145/95 je zase až tak moc? Bylo mi řečeno, že to je známka mírné hypertenze. | Prameny zdraví

Myslíte si, že 145/95 je zase až tak moc? Bylo mi řečeno, že to je známka mírné hypertenze.

Všeobecná klasifikace, kterou lékaři užívají při diagnostikování vysokého krevního tlaku, jim pomáhá určovat vážnost onemocnění a pravděpodobnost možných komplikací. Následující čísla se týkají nižší hodnoty čtení krevního tlaku, tedy diastolického tlaku měřeného v milimetrech rtuťového sloupce.

Myslíte si, že 145/95 je zase až tak moc? Bylo mi řečeno, že to je známka mírné hypertenze.

Rubrika: Krevní tlak | Typ článku: Rady lékaře

Mírná hypertenze: 90 až 104 mm. Střední hypertenze: 105 až 114 mm. Těžká hypertenze: 115 mm a více.

Je obtížné rozhodnout, zda máte či nemáte hypertenzi jen na základě zvýšených hodnot při pouhých dvou měřeních. Žádné z těchto měření přitom velmi pravděpodobně neproběhlo za optimálních podmínek. Měl byste být zcela uvolněný – a ne nervózní na kontrolní prohlídce u lékaře z pojišťovny anebo při pětiminutové návštěvě lékařské ordinace. Rozhodnutí učiněná na základě jen několika měření v podmínkách, které nejsou ideální, vedou příliš často k nesprávné diagnóze a ke zbytečnému léčení neexistující choroby.

Hodnoty, které by lépe vypovídaly o vašem skutečném stavu, byste získal tehdy, kdybyste nejprve v klidu asi patnáct minut ležel, a to bez toho, že by na vás působily nějaké vnitřní nebo vnější stresující faktory. Fyzická aktivita, emocionální napětí a bolest přirozeně váš krevní tlak zvýší, ale toto dočasné zvýšení tlaku způsobené momentálním vzrušením není odrazem stavu nemocného oběhového systému. Kromě toho se hodnoty krevního tlaku v průběhu dne mění, obecně je krevní tlak nejvyšší uprostřed dopoledne, poté během dne klesá a nejnižší hladiny dosahuje během několika prvních hodin spánku.

 Diagnóza by měla být stanovena až poté, co vám byl nejméně třikrát při třech různých příležitostech naměřen za ideálních podmínek vysoký krevní tlak. Více než polovina lidí, kteří mají při prvním měření zvýšenou hodnotu krevního tlaku, má při následujících měřeních krevní tlak na přijatelné úrovni.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 10 190 Datum: 15. 1. 2009