Mohou být dietou vyléčeni z cukrovky také lidé, kteří jsou na inzulinu závislí, tedy nemocní s juvenilní cukrovkou? | Prameny zdraví

Mohou být dietou vyléčeni z cukrovky také lidé, kteří jsou na inzulinu závislí, tedy nemocní s juvenilní cukrovkou?

Diabetici s juvenilní cukrovkou mohou jen vzácně zrušit svůj příjem inzulinu, často však mohou pomocí této diety a trochy pohybu denně snížit jeho denní dávky. Přejdou-li na zdravější stravu, zklidní se i jejich (často velké) výkyvy v hladině krevního cukru a stanou se v tomto ohledu odolnějšími.

Mohou být dietou vyléčeni z cukrovky také lidé, kteří jsou na inzulinu závislí, tedy nemocní s juvenilní cukrovkou?

Rubrika: Cukrovka | Typ článku: Rady lékaře

Často jsem zaznamenal, že se i tito diabetici po přechodu ke zdravější stravě cítili prakticky okamžitě lépe. A to je velmi vítaná úleva pro někoho, kdo se dříve po většinu dne cítil dost uboze.

Pro diabetika s juvenilní cukrovkou je bezpečným prvním krokem, když svoji obvyklou dávku inzulinu sníží v den, kdy začíná s novou stravou, o 30 %. Toto snížení pomůže předejít hypoglykémii způsobené přílišným množstvím inzulinu. Další úpravy nahoru či dolů se provádějí na základě testů moči a krve.

Toto snížení denních dávek inzulinu však není tím hlavním prospěchem,,který zdravá strava pro diabetika s juvenilní cukrovkou přináší. Tou skutečnou výhrou je snížení rizika komplikací cukrovky. Nikdo si nezaslouží využívat výhod stravy bez cholesterolu, s nízkým obsahem tuků a vysokým podílem vlákniny více než mladý člověk s diabetem. Tato dieta mu umožní místo bezútěšné budoucnosti těšit se z dlouhého života, v němž budou jeho tělesné orgány fungovat do pozdních let tak, jak mají. V průběhu druhé světové války se úmrtnost na cukrovku výrazně snížila – když byla v řadě zemí v důsledku okupace konzumace potravin s vysokým obsahem tuků a cholesterolu nahrazena celozrnnou stravou a zeleninou.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 2 425 Datum: 14. 1. 2009