Kraniosakrální terapie | Prameny zdraví

Kraniosakrální terapie

Lidský organismus je jako dokonalý stroj, ve kterém každé ozubené kolečko přesně zapadá na své místo a ve kterém je vše vzájemně provázáno. Na naše tělo však působí mnoho vlivů, ať už nemoc, úraz, životní styl či stres, které jako zrnka písku zapadají mezi naše vnitřní kolečka a náš organismus přestává fungovat, jak by měl.

Kraniosakrální terapie

Rubrika: Různé | Typ článku: Články

A protože je vše provázáno, subjektivní potíže se mohou objevit jinde, než odkud problém skutečně vychází. Existuje však sada několika terapeutických postupů, které mohou i vám od potíží ulevit. Primárním nástrojem pro vyšetření a léčbu jsou lidské ruce.

Kraniosakrální terapie je diagnostická a léčebná metoda (technika) ovlivňující fyzický i psychický stav člověka. Název je odvozen z latinských slov „uranium" (lebka) a „os sacrum" (kost křížová).

Kraniosakrální systém je tvořen mozkem a míchou, které jsou chráněny mozkovými plenami. V mozku se tvoří mozkomíšní tekutina, která chrání, vyživuje a zároveň detoxikuje mozek a míchu. Kraniosakrální systém je úzce spojen s dalšími systémy, jako nervovým, muskuloskeletálním (svalokostěným), vaskulárním (cévním), lymfatickým (mízním), endokrinním (hormonálním) a respiračním (dýchacím).

Kraniosakrální terapie pracuje s kraniosakrálním rytmem. Jedná se o jeden ze tří fyziologických rytmů (vedle srdečního a dýchacího), jehož amplituda je 6-12 cyklů za minutu. Kraniosakrální rytmus je vnitřním vrozeným rytmem člověka nezávislým na našem vědomí a pulsujícím po celý život.

Pomocí kraniosakrálního rytmu je možno diagnostikovat místa bloků nebo adhezí, a tak zjistit, kde má tělo největší problém. Pracujeme na úrovni hlubokého tkáňového systému, jehož schopností je ukládat do tzv. „tkáňové paměti" veškeré prožitky, jako např. úrazy, nemoci či emoční zážitky. Takovým způsobem se v těle vytvářejí restrikce (bloky). Postupem času dochází k jejich řetězení, a tím k vyvolání bolesti nebo dokonce nemoci. Např. úraz v oblasti kostrče může s odstupem času i několika let způsobit bolesti hlavy, dýchací obtíže apod.

Místo, kde subjektivně vnímáme bolest, není vždy místem její skutečné příčiny. Například, pokud jsou jednotlivé kosti či tělesné struktury nepohyblivé nebo jsou v napětí, je ve své funkci omezen mozek a mícha, a tím jsou ovlivňovány i funkce, které utiskované části mozku a míchy řídí. A zároveň pokud se volně nepohybují lebeční kosti, nemůže se pohybovat mozková plena, a tím dochází k zablokování páteře nebo naopak, dojde-li k zablokování páteře, nemůže se pohybovat mozková plena, a pak je omezen i pohyb lebečních kostí a fungování mozku. Techniky kraniosakrální terapie umí tyto blokády uvolnit.

Diagnostika i léčba závisí na znalosti anatomie a palpační (dotekové) schopnosti terapeuta, který vnímá rychlost, amplitudu, symetrii a kvalitu kraniosakrálního pohybu a jeho šíření po celém těle. Kraniosakrální terapie nenahrazuje klasickou lékařskou diagnostiku a léčbu.

Indikace:

Posílení imunity

Pooperační a poúrazové stavy

Rekonvalescence

Bolesti hlavy, páteře, chronická únava

Stavy po borelióze

Léčba neplodnosti, zácpa, artismus, tinitus

Hyperaktivita, poruchy učení

Stres, poruchy centrálního nervového systému

Nespavost

Kontraindikace:

Akutní nitrolebeční krvácení

Nitrolebeční aneurysma (výduť)

Nedávné zlomeniny lebečních kostí (zvýšený pohyb kraniálních kostí)

Herniace (vyhřeznutí) prodloužené míchy

Pokud vaše vnitřní ozubená kolečka poněkud skřípají, rádi vám je promažeme. Více informací a kontakt naleznete na našich webových stránkách - www.celostni-fyzioterapie.cz

Ivana Hlouchová, Praha, Bc. Markéta Schillerová, Ostrava

Počet přečtení: 2 788 Datum: 16. 7. 2012