Každodenní duchovní cvičení pomáhá v boji proti depresi | Prameny zdraví

Každodenní duchovní cvičení pomáhá v boji proti depresi

Několik výzkumů prokázalo, že osobní duchovní prožitek účinně pomáhá proti depresi. Výzkumní pracovníci Dukeovy univerzity v Severní Karolíně téměř celý rok sledovali diagnostickými pohovory emocionální pohodu 94 lidí starších šedesáti let. Všichni byli propuštěni z nemocnice s diagnostikovanou depresí.

Každodenní duchovní cvičení pomáhá v boji proti depresi

Rubrika: Spiritualita | Typ článku: Rady lékaře

Některé testy a otázky byly zaměřeny na úroveň osobní religiozity. Test s deseti otázkami měl zjistit úroveň vnitřního prožívání víry. S výzkumem pomáhali křesťanští duchovní a židovští rabíni. Mimo jiné se výzkum zaměřil i na úroveň vnějších projevů náboženské aktivity všech účastníků (návštěva bohoslužeb či zapojení se do církevních činností). Během výzkumu se 54 % účastníků z deprese vyléčilo.

Závěr výzkumu říká: „Depresivní pacienti s vyšší úrovní osobní religiozity se vyléčili rychleji než pacienti s nižším skóre.“ Pacienti s desetibodovým náskokem v testu religiozity se zotavili z deprese o 70 % dříve. Zároveň se zjistilo, že vnější náboženské aktivity či projevy měly mnohem menší vliv než osobní angažovanost.

Výzkumný tým univerzity nabádá psychiatry, aby se zajímali o víru svých pacientů, zejména jde-li o depresi, protože víra „přináší útěchu a pomáhá zvládnout těžkosti“. Jiné výzkumy zjistily, že hluboká víra není užitečná jen pro léčbu deprese, ale i k její prevenci.

Mnohé výzkumy dospěly k závěru, že praktikovat různé formy vyznání víry bez osobní angažovanosti má minimální anebo žádný účinek na celkové duševní zdraví.

Čtením Bible nemyslím občasné listování touto knihou, ale hluboké a vážné studium, spojené s přemýšlením. Například, každodenní uvažování nad knihou Přísloví (každý den jedna kapitola) pomohlo mnohým z mých pacientů. Osvědčilo se mi, když se pacient za týden naučil určitou část textu zpaměti, přednesl ji, a pak stručně shrnul, co studoval.

FAST 52 je nový program, jehož účinnost již úspěšně vyzkoušelo mnoho pacientů na světě. Podívejme se nyní na několik možností léčby zdravým životním stylem, které se běžně nepoužívají, ale jsou užitečné pro některé lidi, kteří mají specifické problémy.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 3 802 Datum: 19. 10. 2009