Prameny zdraví

Zpomalme

Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. (Micheáš 7‚7)

Zpomalme

Umíme dnes čekat? Pro Micheáše bylo Boží vyslyšení prosby nezpochybnitelné. Ale než dojde k naplnění toho vyslyšení, musí vyhlížet a čekat…

Tak si říkám, kolik stresu bychom si ušetřili, kdybychom nepochybovali o tom, že nás Pán Bůh slyší a podle své vůle nás i vyslyší. Kolik pokoje bychom mohli prožívat, kdybychom dokázali odevzdat svůj život se vším všudy do Božích rukou a dokázali čekat na jeho odpověď.

Problém je, že máme často potřebu Pánu Bohu „pomáhat“, když neodpovídá takovým způsobem a v čase, kdy my vnímáme, že by měl zasáhnout. Učme se čekat na Pána Boha. Ušetříme si tím spoustu životních kotrmelců.

Pane Bože, vyznáváme, že chceme mít všechno ve svém životě pod kontrolou a dělá nám problém se této kontroly vzdát a důvěřovat Ti. Prosím, pomoz nám být trpělivými a čekat na Tvé přiznání, protože Ty nikdy nepřicházíš pozdě. Amen.

Karel Strouhal ml.

Z knihy kolektivu autorů Na Tebe s důvěrou čekáme! Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 8 Datum: 12. 8. 2020

Odebírat e-mailem