Prameny zdraví

Dobývající Kristus

Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. (Matouš 1,21)

Dobývající Kristus

Navzdory tomu, co jsme četli včera, v určitém smyslu Ježíš skutečně jednal jako král dobyvatel. Vždyť „vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“. Zde je třeba, abychom slovo „hřích“ chápali nejen ve smyslu pocitu viny a trestu, ale abychom porozuměli také jeho moci a následkům.

Jinak řečeno, Ježíš nevysvobodí svůj lid v jeho hříších, ale z jeho hříchů. Prioritním úkolem v Ježíšově službě bylo osvobození lidí zpod nadvlády jejich osobních hříchů, zpod kontroly, kterou měl hřích nad jejich každodenními aktivitami.

K tomuto osvobození dochází na třech rovinách. Ježíš v prvé řadě svým bezhříšným životem a svojí smrtí na kříži zachraňuje svůj lid před trestem za hřích. V knize Touha věků je to vyjádřeno zcela jasně: „S Kristem bylo naloženo tak, jak my zasloužíme, a to proto, aby s námi mohlo být naloženo, jak on zaslouží. Byl odsouzen za naše hříchy, na nichž neměl podíl, a to proto, abychom mohli být očištěni jeho spravedlností, na níž jsme se nepodíleli. Podstoupil smrt, jež měla být naší smrtí, abychom mohli přijmout život, který byl jeho. ‚Jeho jizvami jsme uzdraveni‘.“

Zadruhé Ježíš osvobozuje svůj lid od nadvlády hříchu v jejich životech. K dosažení tohoto cíle poskytuje dar Ducha svatého.

A zatřetí Ježíš nakonec vysvobodí svůj lid od přítomnosti hříchu. Stane se to při jeho návratu na nebeských oblacích, poté, co svým dětem předá věčnou odměnu. V evangeliích zřetelně vidíme všechna tato „osvobození“ od hříchu. Matoušův revoluční Syn Davidův / Mesiáš je dobývajícím králem, který „vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“.

A k jeho lidu patříme i vy a já. Bůh nás nechce pouze zachránit před odsouzením, touží po tom, aby se náš život změnil (viz Římanům 12,2), abychom se mu den ode dne více podobali. V evangeliu je moc (viz Římanům 1,16). Je zde použito řecké slovo dynamis, ze kterého pochází naše slovo „dynamit“. A tato moc je mně i vám neustále k dispozici. Ježíš chce, aby se každý z nás této moci chopil, a to právě teď.

Děkuji Ti, Otče, za dar spasení v Ježíši. Pomoz mi, abych se pevněji chopil Tvé zachraňující moci.

Z knihy George R. Knighta Vírou k Pánu se dívej. Vydalo nakladatelství Advent-Orion a Prameny zdraví.

Počet přečtení: 27 Datum: 19. 1. 2019

Odebírat e-mailem