Jakým mechanismem působí změna stravy zvrat v ateroskleróze? | Prameny zdraví

Jakým mechanismem působí změna stravy zvrat v ateroskleróze?

Cholesterol není do aterosklerotických plaků pevně „zabetonován“, je spíše ve stavu určité dynamické rovnováhy s cholesterolem obsaženým v krvi. Když byl dobrovolníkům s pokročilým aterosklerotickým poškozením podáván radioaktivní cholesterol, stával se tento označkovaný cholesterol součástí aterosklerotických plaků.

Jakým mechanismem působí změna stravy zvrat v ateroskleróze?

Rubrika: Srdce a cévy | Typ článku: Rady lékaře

Při pozdějších měřeních však bylo zjišťováno, že se radioaktivní cholesterol znovu objevil v krvi. Z toho můžeme vyvodit, že cholesterol se z plaků skutečně dokáže vyplavit.

Jednoduché principy fyzikální chemie ukazují, že k pohybu cholesterolu dochází ve směru dosažení rovnováhy mezi vyššími a nižšími koncentracemi. Vhodné podmínky pro zvrat aterosklerózy sníží koncentraci cholesterolu v krvi a tak umožní nadbytečnému množství cholesterolu opustit stěny cév.

Jak krev s nižším obsahem cholesterolu a nižším obsahem tuku omývá poškozené stěny cév, usazený cholesterol a tukové složky jsou „vymývány“ z plaků. Plaky se díky tomu zmenšují, průtočný profil cév se zvětšuje a krev může snáze proudit k životně důležitým orgánům. Výsledkem je, že se zvětšuje průtočný profil a zlepšuje stav cév a zásobování tkání výživnými látkami přinášenými krví.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 2 218 Datum: 13. 1. 2009