Jak se liší biovejce od vajec konvenčních a domácích? | Prameny zdraví

Jak se liší biovejce od vajec konvenčních a domácích?

Biovejce se liší od konvenčních ve způsobu, kterým byly vyprodukovány. Zásadní rozdíl je v životních podmínkách nosnic (např. klecový chov je zakázán), které na rozdíl od konvenčních nosnic mají dostatek životního prostoru, pohybu, přirozený denní režim i roční cyklus.

Jak se liší biovejce od vajec konvenčních a domácích?

Rubrika: BIO | Typ článku: Poradna výživy

V tomto ohledu jsou na tom nosnice z ekochovu podobně jako domácí slepice, které mají obvykle výběh, možnost volného pohybu, popelení a hrabání a nikdo jim nezasahuje do denního režimu například umělým prodlužováním dne. Další rozdíl je v krmivu, kdy v ekochovu musí být nosnice krmeny pouze schválenými krmivy pocházejícími z ekofarmy.

Z brožurky o biopotravinách vydané v roce 2004 organizací pro ochranu spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Pro-Bio Liga.

Počet přečtení: 3 400 Datum: 10. 10. 2009