Jak dopomoct tomu, aby lékaři měnili své metody rychleji a další pacientky s rakovinou prsu mohly využívat účinnějších léčebných postupů? | Prameny zdraví

Jak dopomoct tomu, aby lékaři měnili své metody rychleji a další pacientky s rakovinou prsu mohly využívat účinnějších léčebných postupů?

Setrvačnost uvnitř systému lékařské péče je hlavním faktorem, který oddaluje pokrok v léčení rakoviny prsu. Nadešel čas, aby lidé, kteří stojí mimo tento systém, vyžadovali náležité změny ve všech aspektech lékařské péče.

Jak dopomoct tomu, aby lékaři měnili své metody rychleji a další pacientky s rakovinou prsu mohly využívat účinnějších léčebných postupů?

Rubrika: Rakovina | Typ článku: Rady lékaře

Během několika minulých let tři státy, Massachusetts, Kalifornie a Hawaii, přijaly zákony, které požadují, aby lékař podal své pacientce s rakovinou prsu informace o všech alternativních přístupech k léčení tohoto onemocnění, které jsou k dispozici. Informace o důležitosti výživy a její roli při zniku a léčbě nemoci je poskytována ženám na Hawaii.

Podobná legislativa, která podporuje zapojení pacientky do péče o vlastní zdraví a tím odstraňuje nadbytečné (a zbytečné) chirurgické zákroky, se chystá v Michiganu, Minnesotě, Pensylvánii, Virginii a Wisconsinu. Budou-li ženy s rakovinou prsu o své nemoci plně informovány, přinutí nakonec své lékaře k tomu, aby se vzdali starého myšlení i zastaralých technik – a budou pro sebe vyžadovat humánnější léčebné postupy.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 2 239 Datum: 14. 1. 2009