Dýchati nebezpečno | Prameny zdraví

Dýchati nebezpečno

Pokojové rostliny umí podstatně více než pouze vylepšit vzhled našich bytů nebo kanceláří. Obohacují vzduch o kyslík, pohlcují oxid uhličitý a některé vynikají dokonce schopností odstraňovat ze vzduchu určité toxické látky.

Dýchati nebezpečno

Rubrika: Ekologie | Typ článku: Články

Chcete říct, že vzduch v našich domovech a na pracovištích je také znečištěn?
Ve stále větší míře. Mnohé moderní domy a kanceláře jsou velice účinně izolovány z důvodu šetření energií. Tato výhoda se však někdy obrací proti nám v podobě nedostatečné ventilace a možné akumulace nejrůznějších toxických látek ve vzduchu.

Nejškodlivější je samozřejmě tabákový kouř. K jedovatým látkám však patří například i formaldehyd, který se může vypařovat z dřeveného nábytku; další chemické látky se uvolňují z koberců, kopírek, tiskáren, čalounění, nejrůznějších čistících prostředků, šatů, které jsme právě přinesli z čistírny. Oxid uhelnatý a oxid dusičitý, dva jedovaté plyny, se nacházejí ve zplodinách unikajících z topných těles (topidel) na plyn, olej nebo uhlí, z krbů či malých benzinových kamínek.

Další problémy mohou vznikat z prachu, různých drobných nečistot, plísní a hub, ozonu, olova, azbestu, zbytků pesticidů a v některých oblastech i z radonu. Radon je přírodní radioaktivní plyn, který je přítomný na celém zemském povrchu. V budovách se může hromadit a dosahovat vysokých koncentrací.

Jak tyto látky působí na lidi?
K příznakům patří pálení očí, bolesti v krku, bolesti hlavy, kašel, slabý výkon, zvedání žaludku, závratě, pocit vyčerpání nebo i deprese. Někdy se skupině těchto příznaků říká "syndrom nemocné budovy".

Jak se proti tomu můžeme bránit?
Způsoby ochrany lze rozdělit do dvou základních skupin. Dokonalá, stoprocentní ochrana samozřejmě neexistuje, ale rozhodně můžeme různé vlivy výrazně omezit.

V první řadě je to kontrola expozice:
Přísně dodržujte zákaz kouření v uzavřených místnostech. Tabákový kouř obsahuje stovky škodlivých látek.
Přesvědčte se, zda všechna topidla na plynná, kapalná i tuhá paliva mají dokonale těsnící odvod zplodin. Totéž platí i pro krby. Je-li to možné, dejte si k plynovému sporáku namontovat digestoř (odsávací zařízení v kuchyni).
Dbejte na dobrou údržbu všech topidel i klimatizačních zařízení. Pravidelně vyměňujte vzduchové filtry.
Dbejte na to, aby komín pro odvod zplodin byl vždy ve vyhovujícím stavu.
Je-li to možné, omezte užívání osvěžovačů vzduchu.
Nenechávejte běžet dlouho motor auta v garáži nebo v blízkosti otevřeného okna.

Za druhé - lepší větrání:
Nejjednodušší řešení problému znečištěného vzduchu v bytě je otevřít okna a zajistit dostatečné větrání. Čerstvý vzduch nejenom zředí koncentraci nejrůznějších škodlivých látek přítomných v místnosti, ale přivane také více kyslíku. Mnohdy si neuvědomujeme, že v uzavřených prostorech je tentýž vzduch mnohokrát opakovaně vydýcháván. Tím samozřejmě klesá podíl kyslíku a naopak se zvyšuje podíl oxidu uhličitého a dalších odpadních látek, což může vést ke zvýšené únavě, malé výkonnosti a dokonce i bolestem hlavy.

Zde je několik nápadů:
Pokud máte např. v kanceláři centrální klimatizaci nebo topení, nastavte si ventilaci o něco víc, abyste měli dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Bude vás to sice stát víc peněz, ale pocit zdraví a větší výkonnost vám to vynahradí.
Alespoň jednou denně pořádně vyvětrejte. Pokud žijete v oblasti s větším znečištěním ovzduší, pak větrejte raději v noci nebo brzo ráno. Studie potvrzují, že hladina smogu se prudce snižuje po západu slunce.
Spěte u otevřeného okna. Je-li to možné, zajistěte, aby vaší ložnicí volně proudil vzduch. Ráno se probudíte svěžejší.

Co si myslíte o čističkách vzduchu?
Problémem těchto přístrojů je, že jsou drahé a některé mají pouze omezenou účinnost. U osob s alergiemi a astmatem nicméně používání čističek snižuje nemocnost. Lze je také doporučit každému, kdo je nucen vdechovat tabákový kouř, ať už doma nebo na pracovišti.

Jak ovlivňuje naše zdraví vzduch, který dýcháme?
Vzduch obsahuje asi 21 procent kyslíku, zbytek tvoří dusík a několik dalších plynů. Protože lidský organismus je na kyslíku závislý, každá z našich 100 trilionů buněk ho musí dostat v dostatečném množství, jinak odumře. Kyslík ze vzduchu je vychytáván (absorbován) v plicích a dopravován prostřednictvím červených krvinek až k buňkám. Buňky dostatečně zásobené kyslíkem jsou zdravé buňky, které budou přispívat k celkovému zdraví a pohodě. Škodlivé je naopak vše, co omezuje vstup kyslíku do plic anebo schopnost organismu dopravit jej k buňkám.

Molekuly vzduchu mohou být nabité pozitivně nebo negativně. Znečištěný vzduch obsahuje obvykle více pozitivně nabitých iontů. Takový je například vzduch kolem dálnic a letišť nebo v uzavřených, špatně ventilovaných místnostech.
Vzduch s převahou negativně nabitých iontů můžeme dýchat v oblastech, kde jsou vodní či zalesněné plochy - kolem jezer, poblíž řek a vodopádů, na mořské pláži, v lese, ale také po bouřce. Vdechování takového vzduchu přináší organismu velké osvěžení.

Další způsob, jak se můžete cítit lépe, je čas od času si udělat přestávku v práci a několikrát se zhluboka nadechnout. To dodá vašemu organismu "extra dávku kyslíku" a lépe se zbavíte oxidu uhličitého.

Další způsob, jak občerstvit organismus kyslíkem, je pohyb. Tělesné cvičení rozproudí krev a tím se okysličí celý váš organismus.

A nezapomeňte na domácí rostliny. Doporučuje se přibližně na každých 10 m2 umístit jednu rostlinu. Živé rostliny nejenom očistí vzduch od některých toxických látek a obohatí ho kyslíkem, ale jako bonus vám možná přidají i několik negativně nabitých iontů!

Diehl, Ludingtonová, Pribiš: Dynamický život. Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 2 216 Datum: 24. 9. 2007