Dva mýty spojené se stárnutím v reálném světle | Prameny zdraví

Dva mýty spojené se stárnutím v reálném světle

Mýtus č. 1: Ztráta svalové hmoty a „roztékání“ tělesných kontur od středního věku jsou pouhé symptomy stárnutí. – Mýtus č. 2: Aerobní kapacita se s přibývajícím věkem snižuje. – Jaká je realita? Ke ztrátě svalové hmoty a průvodnímu zvětšovaní objemu v pase může docházet v kterémkoliv věku – jedná se o pouhé projevy sníženého množství fyzické aktivity.

Dva mýty spojené se stárnutím v reálném světle

Rubrika: Pohyb | Typ článku: Studie

 

Co se týká aerobní kapacity (jak účinně srdce a plíce přinášejí kyslík do svalů a poté jak efektivně svaly používají tento kyslík k produkci energie), lze tomuto předpokládaném snížení funkce (až o 10 procent za každou dekádu po dosažení 25 let) jak zabránit, tak již vzniklý stav zvrátit.

V nové studii vypracované na University of Washington v Seattle bylo zjištěno, že účastníci (ve věku 65 až 79 let) spotřebovali při rychlé chůzi asi o pětinu kyslíku více než lidé ve věku 20 až 30 let. Jejich srdce současně méně efektivně přečerpávalo krev a dodávalo kyslík do těla. Poté, co byly obě skupiny vystaveny mírně intenzivnímu tréninku, který sestával z hodiny chůze/běhu či jízdy na kole denně, a to třikrát týdně po dobu šesti měsíců, došlo u starších účastníků studie k proporcionálně většímu zlepšení aerobní výkonnosti.

Aerobní kondice pomáhá snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění a zvyšuje schopnost vykonávat fyzicky namáhavou práci či činnost. Středně intenzivní pohybová aktivita několik hodin týdně dodá roků k vašemu životu a života k vašim letům!

UC Berkeley Wellness Letter

Počet přečtení: 2 384 Datum: 13. 11. 2009