Chodníky, stezky a parky pomáhají při zvyšování tělesné aktivity občanů | Prameny zdraví

Chodníky, stezky a parky pomáhají při zvyšování tělesné aktivity občanů

Komunity, které staví stezky pro pěší i pro cyklisty, povzbuzují k užívání schodišť v nákupních střediscích a sponzorují vytváření veřejných prostor, jako jsou parky či chodníky, mohou pomoci mnoha lidem, aby zvýšili svoji fyzickou aktivitu – a zlepšili tak své zdraví.

Chodníky, stezky a parky pomáhají při zvyšování tělesné aktivity občanů

Rubrika: Pohyb | Typ článku: Studie

Nová studie naznačuje, že taková opatření skutečně hrají roli. Podle výsledků telefonního průzkumu, jehož se účastnilo 1 800 lidí, by např. více než 70 % z nich uvítalo, kdyby „zaměstnavatel poskytoval zaměstnancům během pracovního dne příležitost k nějaké fyzické aktivitě“ a mnozí respondenti byli toho názoru, že „stát by měl podporovat výstavbu oblastí určených k rekreaci a pohybu“. Prakticky všichni odpovídající pak podporovali zařazení hodin tělocviku či sportu do školních osnov.

American Journal of Public Health 2001;91:1995-2003

Počet přečtení: 3 081 Datum: 31. 1. 2006