Chápu, jakým způsobem může způsobit zhoršení stavu kloubů a artritidu nějaké zranění, já jsem si ale prsty nikdy mimo běžných případů nijak neporanila. Proč by se měly mé klouby prstů na rukou opotřebovat dříve než zbytek mého těla? | Prameny zdraví

Chápu, jakým způsobem může způsobit zhoršení stavu kloubů a artritidu nějaké zranění, já jsem si ale prsty nikdy mimo běžných případů nijak neporanila. Proč by se měly mé klouby prstů na rukou opotřebovat dříve než zbytek mého těla?

To je dobrá otázka. Všechny části našeho těla byly jistě navrženy tak, aby vydržely na celý život. Naše kosti a klouby netvoří z tohoto pravidla žádnou výjimku. Osteoartritida není nevyhnutelnou součástí stárnutí; víme totiž, že toto postižení je v některých částech světa velmi vzácné.

Chápu, jakým způsobem může způsobit zhoršení stavu kloubů a artritidu nějaké zranění, já jsem si ale prsty nikdy mimo běžných případů nijak neporanila. Proč by se měly mé klouby prstů na rukou opotřebovat dříve než zbytek mého těla?

Rubrika: Artritida | Typ článku: Rady lékaře

Těžce pracující Afričané osteoartritidou ani v pokročilém věku netrpí. Tito lidé nosí těžké náklady a vykonávají fyzickou práci každý den, od úsvitu do setmění. Přibližně deset procent populace tvoří lidé starší šedesáti let, kdy by se toto onemocnění již dalo očekávat. Jedním z největších rozdílů mezi lidmi žijícími v bohatých zemích a lidmi žijícími v nerozvinutých zemích je jejich strava. Domnívám se, že jsou to právě potraviny, které konzumují lidé žijící v těchto nerozvinutých zemích, jež udržují jejich kosti a klouby bez artritidy.

Strava těchto silných Afričanů obsahuje nízké množství tuku, cholesterolu a bílkovin. Produkty živočišného původu jsou konzumovány (pokud vůbec) pouze v malých množstvích. Další kostní onemocnění, které je u nás běžné, osteoporóza, je mezi obyvateli nerozvinutých zemí rovněž velmi vzácné. Hlavním důvodem této pevnosti kostí, která přetrvává až do stáří, je zřejmě nízký obsah živočišných bílkovin ve stravě těchto národů. Nadbytečné množství bílkovin, které konzumuje většina lidí žijících v bohatých zemích, oslabuje totiž dlouholetými ztrátami vápníku z těla jejich kosti. Spojujícím článkem mezi osteoartritidou a osteoporózou může být skutečnost, že oslabené kosti jsou, a to včetně kloubních povrchů, snadněji zranitelné.

Při zkoumání kloubů postižených osteoartritidou lze pod mikroskopem spatřit slabé prasklinky na povrchu chrupavky. Tělo se pokouší zahojit tyto mikrozlomeniny tvorbou nové kostní tkáně. Vyléčení je ve většině případů – a to vzhledem k opakovanému poškozování oslabeného povrchu kloubů – neúplné a konečným výsledkem je degenerace chrupavky, která se popisuje jako osteoartritida.

Další možnou příčinou oslabení povrchu kloubů, které se tak stávají náchylné k mikrozlomeninám, může být špatný oběh krve v kosti, která je pod povrchem chrupavky. Tento špatný krevní oběh by byl pravděpodobným důsledkem poškození malých krevních cév a zpomalení toku krve způsobeného velkým množstvím tuku a cholesterolu v naší stravě. Fakta, která vysvětlují vztah mezi stravou, kterou jíme, a naší náchylností k osteoartritidě, nejsou však ani zdaleka jasná. Jak se budeme postupně dozvídat více o této nemoci, která je běžná v bohatých zemích, kde se konzumuje tučná strava, budou možná vznikat i jiné teorie.

Medicína nedávno dospěla k jednomu velmi důležitému přesvědčení, že totiž osteoartritida může být v některých případech zastavena a dokonce i úspěšně léčena. Na tuto myšlenku by se jenom před několika lety hledělo jako na herezi; lékaři se totiž domnívali, že tato forma artritidy je způsobována postupným, nepolevujícím opotřebováváním a degenerováním kloubů. Má-li se stav kloubů zlepšit, je nutno toto opakované poškozování zastavit. Vezmeme-li v úvahu důkazy o důležitosti, jakou hraje strava pro zdravé kosti i pro dobrý krevní oběh (podobně jako pro zdraví celého těla), lze očekávat, že přechod na nízkotučnou stravu s nízkým obsahem bílkovin a nulovým obsahem cholesterolu poskytne kostem a kloubním povrchům ty nejlepší podmínky k tomu, aby mohly znovu zesílit.

Dr. John A. McDougall, odborník na prevenci a léčbu civilizačních chorob

Počet přečtení: 2 153 Datum: 15. 1. 2009