RolfPilates | Prameny zdraví

RolfPilates

RolfPilates je strukturální cvičební metoda, která kombinuje cvičení Pilates a učí současně rolfingové principy používání lidského těla, a to nejen při cvičení, ale i při činnostech v běžném životě.

RolfPilates

Jakým způsobem své tělo používáme, tzn. jak se pohybujeme, pracujeme, odpočíváme, jak cvičíme apod. nám tělo formuje. Používáme-li tělo podle principů RolfPilates (s cílem vyrovnat je v gravitačním poli a využívat je maximálně efektivně s co nejmenším vynaložením energie na uskutečnění zamýšleného pohybu), dochází k odstranění napětí a bolestí. Časem dojde k odbourání zbytnělých a nepotřebných tkání, k maximální energetické šetrnosti, k přiblížení se ideálu krásy těla.

RolfPilates - báječně se cítit, s lehkostí pohybovat a úžasně vypadat. 

Kurzy RolfPilates ve Společenském centru Prameny zdraví vede certifikovaný cvičitel Pilates a instruktor RolfPilates Zdeněk Paclík.

Vstupné: kurzovné na dvanáct lekcí činí 1.900 Kč, jedna samostaná lekce stojí 190 Kč (poskytujeme slevy pro matky na MD, důchodce, studenty a děti)

Cvičení probíhá každé pondělí v 9:30 hodin, v 11:30 hodin, v 16:45 hodin a v 18:00 hodin, ve středu pak v 16:45 hodin a v 18:00 hodin. Podzimní kurz probíhá od 22. září do 15. prosince 2014

Místo konání: Společenské centrum Prameny zdraví, Melantrichova 15, Praha 1 (1. patro), vstup ze dvora

Přihlášky (a bližší informace): Zdeněk Paclík, mobil: 774 224 735774 224 735